proxyservice


İşlemlerin tam listesi için burayı tıklayın.

ChangeUsersIP

Sınama

HTTP POST protokolünü kullanarak işlemi sınamak için, 'Çağır' düğmesini tıklayın.
Parametre Değer
adminid:
adminpw:
username:
feedback_key:
newip:

SOAP 1.1

Aşağıdaki örnekte bir SOAP 1.1 isteği ve yanıtı yer alıyor. Gösterilen yer tutucular gerçek değerlerle değiştirilmelidir.

POST /proxyservice.asmx HTTP/1.1
Host: tirnaktasarimi.com
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "http://tempuri.org/ChangeUsersIP"

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <ChangeUsersIP xmlns="http://tempuri.org/">
   <adminid>string</adminid>
   <adminpw>string</adminpw>
   <username>string</username>
   <feedback_key>string</feedback_key>
   <newip>string</newip>
  </ChangeUsersIP>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <ChangeUsersIPResponse xmlns="http://tempuri.org/" />
 </soap:Body>
</soap:Envelope>

SOAP 1.2

Aşağıdaki örnekte bir SOAP 1.2 isteği ve yanıtı yer alıyor. Gösterilen yer tutucular gerçek değerlerle değiştirilmelidir.

POST /proxyservice.asmx HTTP/1.1
Host: tirnaktasarimi.com
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <ChangeUsersIP xmlns="http://tempuri.org/">
   <adminid>string</adminid>
   <adminpw>string</adminpw>
   <username>string</username>
   <feedback_key>string</feedback_key>
   <newip>string</newip>
  </ChangeUsersIP>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <ChangeUsersIPResponse xmlns="http://tempuri.org/" />
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

HTTP GET

Aşağıdaki örnekte bir HTTP GET isteği ve yanıtı yer alıyor. Gösterilen yer tutucular gerçek değerlerle değiştirilmelidir.

GET /proxyservice.asmx/ChangeUsersIP?adminid=string&adminpw=string&username=string&feedback_key=string&newip=string HTTP/1.1
Host: tirnaktasarimi.com
HTTP/1.1 200 OK

HTTP POST

Aşağıdaki örnekte bir HTTP POST isteği ve yanıtı yer alıyor. Gösterilen yer tutucular gerçek değerlerle değiştirilmelidir.

POST /proxyservice.asmx/ChangeUsersIP HTTP/1.1
Host: tirnaktasarimi.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: length

adminid=string&adminpw=string&username=string&feedback_key=string&newip=string
HTTP/1.1 200 OK